Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN

|13/11/2019 | CEKOM SPIN

OBAVIJEST O NABAVI I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE


Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne


Broj ugovora: KK.01.2.2.03.0009


Naziv projekta: Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN


OIB tvrtke ili organizacije: 39070040029


Naziv tvrtke ili organizacije: SPIN VALIS d.d.


Osoba za kontakt: Marko Žmire


Lokacija: Požeško-slavonska, Požega


Kontakt telefon: 098/362-934


E-mail: marko.zmire@gmail.com


Vrsta nabave: Robe, Radovi


Datum objave: 13. 11. 2019.


Rok za dostavu ponuda: 6. 12. 2019.


Kratak opis nabave: Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi te isporuka i ugradnja opreme za Inovacijski klaster u sklopu projekta „Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN“.


PRILOŽENI DOKUMENTI:

Obavijest o nabavi 01-2019-CSV.zip

Obavijest o nabavi
Datum: 13.11.2019.

 

Dokumentacija za nadmetanje 01-2019-CSV.zip

Dokumentacija za nadmetanje
Datum: 13.11.2019.

 

Share this post: