Spin Valis gradi postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije vrijedno 9 milijuna eura

|Tuesday September 13th, 2016 | Iz medija, Spin Valis

Ovih dana krenuli su građevinski radovi na izgradnji novog Kogeneracijskog postrojenja u Spin Valisu (nap. kogeneracija postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu), najvećem drvnom prerađivaču i proizvođaču namještaja u županiji, koje će proizvoditi 1,7 MW električne energije i 8,8 MW toplinske energije.
Ova investicija vrijedna približno 9 milijuna eura trenutačno je najveća investicija u Požeško-slavonskoj županiji.
– U ovu investiciju Spin Valis ide sam svojim ulaganjem od 25% te komercijalnim kreditom u iznosu od 6,2 milijuna eura, koji nam je najpovoljnije od osam banaka na natječaju dala Raifeisen banka. Na žalost u investiciju idemo sami, jer nismo mogli ostvariti nikakve poticaje, bilo od države ili europskih fondova. Trenutačno u Hrvatskoj 22 drvoprerađivača kreće u ovakve investicije, a naša je jedna od većih po kapacitetima proizvodnje.
Povećanje kapaciteta
Naše kogeneracijsko postrojenje ima i daleko najveću planiranu iskoristivost od 83%, jer osim proizvodnje električne energije koju ćemo po povlaštenoj cijeni isporučivati HEP-u, toplinsku energiju nakon toga usmjeravamo u svoje sušarske kapacitete – kaže predsjednik Uprave Spin Valisa Zdravko Jelčić.
Osim svojih 25 tisuća tona ostataka iz drvne proizvodnje za punu pogon kogeneracijskog postrojenja Spin Valis će koristiti i šumsku biljnu drvnu masu koja ostaje nakon eksploatacije trupaca. Ovo je u potpunosti korištenje obnovljivih izvora energije i proizvodnja „zelene energije“, kaže Jelčić, što je veliki doprinos Spin Valisa na tom području, jer prema propisima EU, do 2020. sve države Europe, pa tako i Hrvatska, moraju smanjiti emisiju CO2 za 20%, povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za 20% i povećati učinkovitost toplinske izolacije u zgradarstvu i smanjiti utrošak energije za grijanje i hlađenje za 20%.
– Upravo na tom tragu nalazi se ova naša i za nas velika investicija, ali nas svakako bolje pozicionira, jer ćemo od nekada zvanog otpada, a danas drvnog ostatka od proizvodnje ostvarivati dodatni dohodak te osigurati veće proizvodne kapacitete. Danas naše sušarske kapacitete od 3.500 metara kubičnih povećat ćemo za 1.000 metara kubičnih, a kako će naša proizvodnja električne energije biti u režimu 24 sata značajni smo i za HEP, jer nismo kao vjetroelektrane i sunčevi kolektori ovisni o vremenskim prilikama. Upravo se gradi nova trafostanica, koju također moramo sami financirati, a preko koje ćemo u sustav davati svoju proizvodnju električne energije. U kogeneraciji koristimo trenutačno najmoderniju i najisplativiju tehnologiju, kakvih primjera ima u Italiji, oprema se nabavlja u Italiji i Austriji, a od naše stare toplane zadržat ćemo samo jedan kotao kao rezervu – pojašnjava Jelčić.
Još jedna investicija ove godine
Spin Valis osim namještaja i piljenih elemenata već je prije nekoliko godina od otpadne piljevine krenuo s proizvodnjom drvenih briketa, uočavajući sve veće potrebe za takvom vrstom energije, jer je zapadna Europa mnogo prije nas krenula na povratak obnovljivim izvorima energije. Godišnje samo od pilovine nastale u proizvodnji proizvedemo oko 3.000 tona drvenog briketa i svu tu proizvodnju izvozimo za Njemačku pa imamo u planu proširiti liniju za tu proizvodnju, jer imamo osigurano tržište. To će biti još jedna od investicija u koju ćemo ići ove godine – dodaje Jelčić, koji primjećuje da se i kod korištenja obnovljivih izvora energije nije mislilo na domaće proizvođače, jer su Hrvatske šume već potpisale ugovore, koji su u jednu ruku i nametnuti Hrvatskoj, o isporuci kompletne šumske bio mase. Količine koje su ugovorene s 18 velikih kompanija koje se bave iskorištavanjem obnovljivih izvora energije, po njemu čak su i dvostruko veće nego što postoje u našim šumama, tako da su svi naši investitori u kogeneracije ostavljeni bez ugovora za šumsku drvnu masu i morat će se snalaziti na druge načine, otkupljivati kvote i okrenuti se nekim poljoprivrednim ostatcima iz proizvodnje.
Višak energije i za škole, bolnicu
– Toplinske energije imat ćemo viška i moći ćemo se okrenuti toplinarstvu, isporuci tehničke pare za industriju u našem okruženju te u toplinarstvu za grijanje stambenih i poslovnih prostora. No, u taj projekt ne možemo ići sami, nego bismo trebali na razini lokalne zajednice i sa svim potencijalnim korisnicima toplinske energije ići u zajednički dogovor i investiciju. Tu svakako mislim na Silose, Zvečevo, koji danas za te namjene koriste skupi plin, koji će svakako biti još skuplji a ovisimo i o uvozu, te velike potrošače, kao Srednjoškolski centar s četiri srednje škole, Kazneni zavod, Opću županijsku bolnicu, ali i stambena naselja, sustav plastenika za povrtlarsku i cvjećarsku proizvodnju. Lijepa priča bi bila i zatvoreni bazen za koji bismo mogli osiguravati toplu vodu, što je sve osnova u našoj kogeneraciji oko koje se mogu raditi novi projekti – ističe Zdravko Jelčić, te otvara vrlo uspješnom Spin Valisu nove razvojne mogućnosti.

 

Prenosimo s glas-slavonije.hr

Share this post: