Sorry, this entry is only available in Croatian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN

POZIV NA EDUKACIJSKO PREDAVANJE „ČIMBENICI DIZAJNA“


U sklopu projekta Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN pozivamo Vas na edukacijsko predavanje „Čimbenici dizajna“.

Glavne teme predavanja bit će što je dizajn, koji su čimbenici dizajna te koji su procesi u dizajniranju.

Edukaciju će držati prof. Mladen Orešić, a predviđeno vrijeme trajanja edukacije je 1 sat.

Edukacija će se održati putem aplikacije Skype u četvrtak, 16. travnja 2020. godine u 11 sati.

Cijena kotizacije iznosi 400,00 HRK + PDV po osobi.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je poslati prijavu koja sadrži ime i prezime te naziv tvrtke/institucije (ako je primjenjivo) na e-mail adresu vlatka.zmire@spinvalis.hr te uplatiti kotizaciju najkasnije do 14. travnja 2020. do 15:00 sati nakon čega će biti poslana Skype poveznica kojom će se moći pristupiti predavanju.

Broj računa za uplatu kotizacije: HR57 2340 0091 5110 4299 0

 

Tekst poziva na edukacijsko predavanje možete preuzeti na linku:


logoweb

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Spin Valis.

Organizacija edukacije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,

iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


OBAVIJEST O NABAVI I  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne


Broj ugovora: KK.01.2.2.03.0009


Naziv projekta: Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN


OIB tvrtke ili organizacije: 39070040029


Naziv tvrtke ili organizacije: SPIN VALIS d.d.


Osoba za kontakt: Marko Žmire


Lokacija: Požeško-slavonska, Požega


Kontakt telefon: 098/362-934


E-mail: marko.zmire@gmail.com


Vrsta nabave: Robe, Radovi


Datum objave: 13. 11. 2019.


Rok za dostavu ponuda: 11. 12. 2019.


Kratak opis nabave: Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi te isporuka i ugradnja opreme za Inovacijski klaster u sklopu projekta „Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN“.

 


PRILOŽENI DOKUMENTI


ODLUKA O ODABIRU:

Odluka o odabiru 01_2019-CSV

Odluka o odabiru 01-2019-CSV

Datum: 16.12.2019.

 


OBAVIJEST O IZMJENI I DOPUNI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

Obavijest o izmjeni i dopuni DZN – Izmjena br. 2

Obavijest o izmjeni i dopuni DZN – Izmjena br. 2

Datum: 09.12.2019.

 

Prilog 2. Troškovnici – izmjena br. 2

Prilog 2. Troškovnici – izmjena br. 2

Datum: 09.12.2019.

 


Obavijest o izmjeni i dopuni DZN – izmjena br. 1

Obavijest o izmjeni i dopuni DZN – izmjena br. 1

Datum: 04.12.2019.

 

Dokumentacija-za-nadmetanje-01-2019-CSV-izmjena-br.-1

Dokumentacija za nadmetanje – izmjena br. 1
Datum: 04.12.2019.

 

Obavijest o nabavi 01-2019-CSV – izmjena br. 1

Obavijest o nabavi 01-2019-CSV – izmjena br. 1

Datum: 04.12.2019.

 

Prilog 2 – Troškovnici – Izmjena br. 1

Prilog-2.-Troškovnici-Izmjena-br.-1

Datum: 04.12.2019.

 


DOKUMENTI:

Obavijest o nabavi 01-2019-CSV.zip

Obavijest o nabavi
Datum: 13.11.2019.

 

Dokumentacija za nadmetanje 01-2019-CSV.zip

Dokumentacija za nadmetanje
Datum: 13.11.2019.


POŠTIVANJE NAČELA IZBJEGAVANJA SUKOBA INTERESA

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

  1. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge, Industrijska 24, Požega, R. Hrvatska
  2. VALIS FAGUS d. o. o. za proizvodnju namještaja i ploča, Industrijska 24, Požega, R. Hrvatska
  3. CONTURA d. o. o. za preradu drva i trgovinu u stečaju, Kralja Zvonimira 35, Pleternica, R. Hrvatska
  4. Kuzmić d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Posavska 51, 35000 Slavonski Brod
  5. Obrt za usluge Igla, vl. Miroslav Hrvat, Stjepana Radića 22, 34310 Pleternica
  6. MMMI PRODUKT d.o.o., Industrijska 25 B, Požega, R. Hrvatska
  7. Liris projekt d.o.o., Samova ulica 30c, 2204 Rogoza, Slovenija
  8. KARTA d.o.o, Nikole Tesle 10, 44000 Sisak