Dizajn-bez-naslova-18-1024x171

Naziv projekta: 

Razvoj inovativnih proizvoda iz modificirane slavonske hrastovine, referentna oznaka ugovora KK.01.2.1.02.0031

 

Kratki opis projekta:

Predmetni projekt uključuje učinkovitu suradnju tvrtke Spin Valis d.d. i Šumarskog fakulteta, a istraživačko-razvojne aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta imaju za cilj razvoj novih sustava proizvoda iz slavonskog hrasta koristeći inovativne metode te razvoj inovativnog dizajna i prototipova nulte serije proizvoda. Projekt uključuje i primjenu horizontalnih tema (KET i ICT), što otvara mogućnosti za međusektorsku suradnju i razvoj novih niša putem istraživanja i razvoja proizvoda i primjene novih tehnologija za stvaranje proizvoda više dodane vrijednosti.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Razvijeni sustavi proizvoda na razini TRL 8 objedinit će rezultate dobivene inovativnim metodama koji će se koristiti kao elementi za razvoj dizajna i prototipova, a koji će predstavljati novost i za Spin Valis, ali i za globalno tržište.

 

Ukupna vrijednost projekta: 55.064.343,84 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 23.941.527,32 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020. – 17.08.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivica Šarić, ivica.saric@spinvalis.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Naziv projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća SPIN VALIS d.d.

 

Kratki opis projekta

Svrha projekta je kroz izgradnju novih vlastitih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i provedbom mjera energetske učinkovitosti smanjenjiti potrošnju isporučene energije od minimalno 60% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom su predviđene optimalne mjere obzirom na energetske potrebe poduzeća, koje će osim energetskih ušteda i smanjenja utjecaja proizvodnje na okoliš doprinijeti većoj energetskoj neovisnosti poduzeća, smanjenju troškova proizvodnje i posljedično većoj konkurentnosti.

 

Ukupna vrijednost projekta: 36.961.418,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 19.699.655,16 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta: 18. lipnja 2018. do 30. studenog 2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Žmire, član uprave

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Naziv projekta

Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN, referentna oznaka ugovora: KK.01.2.2.03.0009

 

Kratki opis projekta

Projektom „Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN“ planira se:

  1. Investirati u kvalitetnu istraživačko-razvojnu infrastrukturu, razviti inovativne koncepte i proizvode te uspostaviti razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti u segmentu namještaja iz masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima te procesa i tehnologija koje se mogu povezati s industrijskim i tehnološkim procesima u proizvodnji finalnog drvnog namještaja.
  2. Razviti ljudske resurse kroz pametnu specijalizaciju, edukaciju iz tematskih područja istraživanja te povećanje suradnje i transfera znanja između znanstvenog i poslovnog sektora;
  3. Uspostaviti suradnju u istraživanju i razvoju između partnera iz proizvodnih i istraživačkih sustava, kroz razvoj i unaprjeđenje inovacijske infrastrukture;
  4. Poticati korištenje međusektorskih tema, posebno kreativne industrije, za nastanak novih gospodarskih aktivnosti, podizanje produktivnosti, osvajanje novih niša na globalnom tržištu i stvaranje novih održivih radnih mjesta.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je razviti CEKOM SPIN kroz unaprjeđenje I&R&I infrastrukture, jačanje kapaciteta CEKOM-a te provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti s ciljem razvoja i jačanja učinkovite suradnje s poslovnim sektorom te stvaranja inovativnog i konkurentnog dizajna proizvoda, procesa i usluga za komercijalizaciju u području proizvodnje inovativnog namještaja iz masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima. Očekivani rezultati Projekta su novo intelektualno vlasništvo i prototipovi proizvoda koji će omogućiti širenje Korisnika i partnera na domaćem i međunarodnom tržištu, povećati im konkurentnost i prihode te omogućiti ulaganja u širenje poslovanja i nove istraživačko-razvojne projekte.

 

Ukupna vrijednost projekta: 118.635.689,57 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 60.233.713,38 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Žmire, +385 34 311 151, marko.zmire@spinvalis.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetitehttp://www.strukturnifondovi.hr/

 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/