Dizajn bez naslova (18)

Naziv projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća SPIN VALIS d.d.

 

Kratki opis projekta

Svrha projekta je kroz izgradnju novih vlastitih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i provedbom mjera energetske učinkovitosti smanjenjiti potrošnju isporučene energije od minimalno 60% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom su predviđene optimalne mjere obzirom na energetske potrebe poduzeća, koje će osim energetskih ušteda i smanjenja utjecaja proizvodnje na okoliš doprinijeti većoj energetskoj neovisnosti poduzeća, smanjenju troškova proizvodnje i posljedično većoj konkurentnosti.

 

Ukupna vrijednost projekta: 36.961.418,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 19.699.655,16 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta: 18. lipnja 2018. do 30. studenog 2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Žmire, član uprave

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

4