Elias

OPIS PROIZVODA

Stolić Elias karakterizira jednostavnost, ali i poseban dizajn zbog metalnih dodataka. Dostupan je u bukvi ili hrastu.

MATERIJAL
Hrast ili bukva

DIMENZIJE PROIZVODA

1250x850x440

  • Elias
  • Elias
  • Elias
  • Elias
  • Elias
  • Elias
  • Elias
  • Elias